Dr n. med. Arkadiusz Zegadło
Dr n. med. Arkadiusz ZegadłoSpecjalista Radiolog
jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się głównie w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w Tomografii Komputerowej i Rezonansie Magnetycznym, szczególnie w obszarach badań spektralnych i perfuzyjnych. Pozostaje wierny zasadzie „każda droga prowadzi do celu” nie zapominając o diagnostyce RTG i USG. Tematem jego pracy doktorskiej była diagnostyka zmian hemodynamicznych w tętnicach pozagałkowych w jaskrze. Jest wykładowcą Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w Zamościu, w której prowadzi szkolenia z badania USG oczodołu i gałki ocznej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU), Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego ( ESR).
Dr n. med. Agnieszka Suwińska
Dr n. med. Agnieszka SuwińskaSpecjalista Radiolog
Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie I Wydział Lekarski 1981-88
II st. specjalizacji z Radiodiagnostyki 1996
Stopień dr n. med. – 2002
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w szpitalu Wojskowym Szpitalu Medycyny Lotniczej.
Główne zainteresowania zawodowe związane z rezonansem magnetycznym, przede wszystkim neuroradiologia, ortopedia, okulistyka, reumatologia.
Lek. med. Mateusz Terlecki
Lek. med. Mateusz TerleckiSpecjalista Radiolog
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował w Instytucie Hematologii oraz w Szpitalu Czerniakowskim i Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu radiodiagnostyki i radiologii interwencyjnej. Ma wiele lat doświadczenia w ocenie badań rezonansu magnetycznego. Przynależy do krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.
Dr n. med. Krzysztof Wagiel
Dr n. med. Krzysztof WagielSpecjalista Radiolog
Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1985 r.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2001 r.
Jest Członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Posiada certyfikaty zaawansowanych szkoleń w dziedzinie rezonansu magnetycznego, w tym w zakresie badań układu kostno-stawowego.
Ma wieloletnie doświadczenie w ocenie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR), tomografii komputerowej (TK) i klasycznego RTG.
Jest Współautorem publikacji z zakresu diagnostyki obrazowej.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i zagranicą .